cs

Didaktika první pomoci I

(První pomoc pro pedagogy I - aneb jak ji poskytovat a jak ji učit)

O co se jedná?

 • Dvoudenní kurz určený všem, kteří mají zájem o výuku první pomoci!
 • Kurz zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů (a nebo všech, kteří mají zájem o první pomoc a její výuku) v rozsahu 16 h. Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. žáky). Díky metodické složce se řadí mezi velice unikátní na trhu s první pomocí.
"Leták DPP I 2024-09"
"Leták DPP I 2024-09"
"Leták DPP I 2024-04"
"Leták DPP I 2024-04"

Jak kurz probíhá?

 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány využitím metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!

Pro koho je kurz určen?

 • Všem učitelům, lektorům, vychovatelům a především těm, kteří v rámci svých aktivit provádí školení první pomoci (např. školení dětí před výlety, prázdninami, v laboratoři...).

Co se naučíte?

 • V rámci kurzu si můžete nejen prohloubit a zopakovat základy první pomoci (bezvědomí, mdloby, resuscitace, masivní krvácení, ale např. i popáleniny či celotělové křeče), ale hlavně si během cvičných situací (simulací) vše prakticky vyzkoušet.
 • Kurz bude zahrnovat i metodickou část výuky první pomoci. Dozvíte se tedy, která témata je vhodné vyučovat, odnesete si i základní znalost maskování a mnoho metodických tipů pro výuku první pomoci.

Studijní opora

 • Na kurzu obdržíte 1. díl našich výukových skript "První pomoc I" (více informací ZDE).
 • Účastníci rovněž obdrží 1. díl naší metodické příručky, která může být využita jako podklad pro výuku první pomoci ve školách či pro osvěžení základních znalostí (více informací o příručce ZDE).

 • Obdržíte rovněž elektronickou složku s materiály pro výuku první pomoci (fotografie, videa, nahrávky...).

Ukázka z metodické příručky
Ukázka z metodické příručky
Ukázka z metodické příručky
Ukázka z metodické příručky

Cena

 • 2.700 Kč
 • V ceně jsou skripta, metodická příručka, vytištěné výukové prezentace, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Praha), ubytování a strava.
 • Pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu (v případě pozdějšího přihlášení pak co nejdříve po potvrzení přihlášky, nejpozději před zahájením kurzu).
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním apod.) a vyššímu množství lektorů (průměrně 5 na kurz), kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 2 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

Termíny, místo a přihlášky

 • kurzy probíhají na PřF UK ve Viničné 7, Praha 2
 • 28. - 29. 9. 2024 (výuka předběžně: sobota 9:00-18:00, neděle 8:00-17:00)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde

 • odkaz na událost na facebooku: zde
 • 5. - 6. 4. 2025 (výuka předběžně: sobota 9:00-18:00, neděle 8:00-17:00)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde

 • odkaz na událost na facebooku: zde
 • 27. - 28. 9. 2025 (výuka předběžně: sobota 9:00-18:00, neděle 8:00-17:00)
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde

 • odkaz na událost na facebooku: zde

Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Navazující kurz - "Didaktika první pomoci II"

 • Po absolvání kurzu "Didaktika první pomoci I" je možné pokračovat v rozšiřujícím kurzu "Didaktika prnví pomoci II".
 • Na tomto navazujícím kurzu je čas ještě více věnován didaktickým aspektům výuky první pomoci. Účastníci si zkusí režírovat a dát zpětnou vazbu v pokročilejších simulacích a pracovat s větší skupinou účastníků. Prostor je věnován i např. přípravě vlastního scénáře a jednotlivých příprav pro výuku témat z první pomoci.
 • Více informací zde

Už se na Vás moc těšíme! :-)

Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů: