cs

Náš tým

Naše skupina zahrnuje dvě hlavní podskupiny - lektorský tým, který zajišťuje výuku, a výzkumný tým, který se věnuje řešení výzkumných otázek. Sídlíme na Katedře učitelství a didaktiky biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (více zde).

Obě skupiny doplňují naši externí spolupracovníci a členové týmu, se kterými zůstáváme v kontaktu. Jednotlivé členy naleznete na odkazech níže.

O nás

1) Lektorský tým

Logo a znak týmu (autor: Mgr. Anna Pinkr Grafnetterová a Mgr. Radim Kuba)
Logo a znak týmu (autor: Mgr. Anna Pinkr Grafnetterová a Mgr. Radim Kuba)

Výuce v první pomoci se na PřF UK věnujeme již od roku 2007. Od té doby jsme proškolili stovky studentů, žáků, zdravotníků zotavovacích akcí, pedagogů či vědců.

Základem našich aktivit je výuka volitelných předmětů určených především pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (ale mezi studenty se často setkáváme i s právníky, mediky či studenty humanitních oborů). Více o našich kurzech pro studenty lze nalézt v sekci "Nabízené kurzy".

Kromě toho ale nabízíme školení první pomoci pro firmy či "školy" (ať už se jedná o školení učitelů či žáků). Jsme schopní mít např. "stánek" na sportovním či projektovém dnu a nebo intenzivně proškolit skupiny podle toho, kolik času jsou školy ochotny první pomoci věnovat.

Nabízíme rovněž akreditovaný kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" či např. kurzy "Didaktika první pomoci I", "Didaktika první pomoci II", "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy" a "Člen první pomoci".

Když nám to časové možnosti dovolí (většina našich lektorů má své odborné studium či zaměstnání a první pomoci se věnujeme jako koníčku) zajišťujeme zdravotnické hlídky, jezdíme jako zdravotníci na tábory či si jen tak pro legraci uděláme simulaci :-).

Část týmu na podzim v roce 2023. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu na podzim v roce 2023. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu na podzim v roce 2022. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu na podzim v roce 2022. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu na podzim v roce 2021. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu na podzim v roce 2021. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu na podzim v roce 2020. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu na podzim v roce 2020. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu na jaře v roce 2020. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu na jaře v roce 2020. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2019. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2019. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2018. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2018. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2017. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2017. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2016. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2016. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2015. Foto: První pomoc na PřF UK
Část týmu v roce 2015. Foto: První pomoc na PřF UK

2) Výzkumný tým

Výzkumná skupina se začala formovat záhy po začátku našeho působení na PřF UK, ale "porod" trval poněkud déle. Plnohodnotným výzkumným týmem jsme se stali spíše až v roce 2017, kdy jsme začali systematicky řešit příslušné projekty a vést první magisterské diplomové práce.

Výstupy z našich řešených projektů představují skripta, metodické příručky, odborné články, příspěvky na konferencích a samozřejmě také závěrečné, bakalářské a magisterské diplomové práce. naše výsledky naleznete v sekci "Materiály".


Část výzkumného týmu v roce 2020. Foto: První pomoc na PřF UK
Část výzkumného týmu v roce 2020. Foto: První pomoc na PřF UK
Část výzkumného týmu v roce 2019. Foto: První pomoc na PřF UK
Část výzkumného týmu v roce 2019. Foto: První pomoc na PřF UK
Část výzkumného týmu v roce 2023. Foto: První pomoc na PřF UK
Část výzkumného týmu v roce 2023. Foto: První pomoc na PřF UK

3) Podporující členové a externí spolupracovníci


Do této kategorie patří spolupracující instituce (např. "Záchranáři Žatec, z. s." či "Pokusní králíci prof. Flegra") či třeba naši bývalí lektoři a kolegové. Jedná se tedy o lidi, kteří s námi většinou aktivně neučí, ale jejichž podpory si velice vážíme :).

Záchranáři Žatec, z. s.

Spolupracujeme se sdružením Záchranáři Žatec, z. s., v rámci kterého tvoříme interní skupinu "Záchranáři Žatec - skupina Praha", dále se vzděláváme, zajišťujeme zdravotnické hlídky či školení první pomoci.