E-mail: radim.kuba@natur.cuni.cz
ResearchGate profil: https://www.researchgate.net/profile/Radim_Kuba


Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Katedra učitelství a didaktiky biologi
e

Povolání: Lektor první pomoci, vedoucí skupiny / výzkumný pracovník s podílem na výuce
Pracovní skupina: První pomoc na PřF UK
Místnost
: P36 (Viničná 7, přízemí vlevo, dveře P39)
Telefon: +420 221 951 938
Webové stránky: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi

Adresa/Address:

Katedra učitelství a didaktiky biologie
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 43 Praha 2

Department of Teaching and Didactics of Biology
Charles University
Faculty of Science
Viničná 7
CZ-128 43 Praha 2

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Katedra filosofie a dějin přírodních věd

Povolání: Ph.D. student
Pracovní skupina: Laboratoř evoluční biologie ("toxo-tým")
Místnost:
248 (Viničná 7, 2. patro)
Telefon:
+420 221 95 1924
Webové stránky:
https://web.natur.cuni.cz/filosof/
Osobní webové stránky na PřF UK
: https://web.natur.cuni.cz/filosof/cs/clenove/460-radim-kuba

Adresa/Address:

Katedra filosofie a dějin přírodních věd
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2

Department of Philosophy and History of Sciences
Charles University
Faculty of Science
Viničná 7
CZ-128 44 Praha 2