cs

Kontakty

Pracovní skupina "První pomoc na PřF UK"

Katedra učitelství a didaktiky biologie

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova

Viničná 7, Praha 2, 128 44

radim.kuba@natur.cuni.cz

www.prvnipomocprfuk.eu