Pro školy či veřejnost


Jsme schopní proškolit v první pomoci Vaše žáky či učitele přímo u Vás na škole. Repertoár našich služeb v této oblasti je skutečně velký (od "stánku na sportovním dnu" až po několikadenní kurzy), a proto preferujeme individuální řešení každého kurzu, abychom mohli co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům.

V případě zájmu o školení nás kontaktujte na: prvnipomocprfuk@email.cz

Orientační ceník a nabídka kurzů:
(ceny i délku kurzu však vždy domlouváme individuálně; )

Školy
("výuka pro žáky, učitele, lektory, vychovatele apod.")
"Základní kurz první pomoci pro školy"

Délka kurzu: 3,5 hodiny
Počet účastníků: max. 20 (ideálně kolem 15)
Cena: 3 500 Kč
Náplň: Základní životohrožující stavy (bezpečnost, přístup k člověku v bezvědomí, resuscitace, masivní krvácení) + témata na přání, několik simulací a nácviků
Pozn: Zejména u kurzů mimo Prahu je nutné k uvedeným cenám přičíst ještě náklady na dopravu.


"Jednodenní kurz první pomoci pro školy"
Délka kurzu: 8 hodin
Počet účastníků: max. 20 (ideálně kolem 15)
Cena: 7 000 Kč
Náplň:
Základní životohrožující stavy (bezpečnost, přístup k člověku v bezvědomí, resuscitace, masivní krvácení) + témata na přání, mnoho simulací a nácviků
Pozn: Zejména u kurzů mimo Prahu je nutné k uvedeným cenám přičíst ještě náklady na dopravu. 


Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

První pomoc pro pedagogy

Pro školy a veřejnost rovněž nabízíme akreditované kurzy "Zdravotník zotavovacích akcí"  a "První pomoc pro pedagogy/Didaktika první pomoci".

"Zdravotník zotavovacích akcí"

  • Kurz akreditovaný MŠMT a je určený všem nadšencům do první pomoci. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. Platnost získaného osvědčení je doživotní.

  • rekvalifikační program akreditovaný od MŠMT, více informací o kurzu zde

"První pomoc pro pedagogy - jak ji poskytovat a jak ji uči"

  • Kurz zaměřený na vzdělávání pedagogů, lektorů, vychovatelů a všech, kteří se chtějí dozvědět informace o tom, jak první pomoc vyučovat (ať už jde o výuku na základní či střední škole nebo o školení pro skauty...). Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit).
  • kurz je zařazen do CŽV Přf UK, více informací o kurzu zde