cs

Modul 5: seřazovačky

anglické výrazy v kontextu a jejich význam

Celkem 10 úloh, ve kterých máte za úkol seřadit jednotlivá tvrzení chronologicky tak, jak jdou za sebou v daném postupu. V tomto modulu tedy trénujete nejen slovíčka, ale i sousloví a věty. Příklad úlohy:


  • "Consciousness and breathing" (přiřaďte čísla 1 až 5, 1 = první krok, 5 = poslední krok)
  • Call him by his name.
  • Clap your hands and shake him.
  • Try the painful impulse.
  • Tilt the head back and check the breathing.
  • Call 155 and keep checking the vital signs.

1) Consciousness and breathing

2) Resuscitation - adult

3) Resuscitation - infant

4) Choking

5) Severe bleeding

6) Spine injury

7) Seizure

8) Burns

9) Allergy

10) Car accident