Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (ZNZZ)

O co se jedná?

 • Kurz zaměřený na základní přehled zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (včetně vychovatelů, vedoucích kroužků apod.).
 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!
 • Kurz je aktuálně podán k akreditaci MŠMT.

Pro koho je kurz určen?

 • Kurz v rozsahu 24 hodin je ideální pro zájemce, kteří např. nenajdou dostatek času či financí pro delší kurz "Zdravotník zotavovacích akcí", ale zároveň by rádi velmi solidní základ znalostí a dovedností využitelných ve školském prostředí i mimo něj.
 • Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci podle Zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících), tedy přímou pedagogickou činnost realizující zaměstnanec právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zařazeném v rejstříku škol (jinak řečeno se jedná o pedagogy mateřských, základních, středních či vysokých škol, ale i další kategorie vyhovující výše uvedeným pravidlům)

Co se naučíte?

 • Jedná se o základní kurz první pomoci. Hlavním cílem je získat znalosti i dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, především v situacích denní (nejen) školní praxe. Součástí kurzu je kromě získání teoretických vědomostí řešení modelových případů, praktický nácvik technik a postupů PP a jejich vyzkoušení v menších i rozsáhlejších simulacích. Dobrovolnou součástí kurzu je teoretický i praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu.
 • V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte např. s následujícími tématy:
 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky
 • akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení), cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")

 • vnitřní krvácení, poranění páteře, celotělové křeče, termická poranění (popáleniny, omrzliny, přehřátí a podchlazení)
 • úrazy hlavy, závažné poranění trupu
 • bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda

 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)

 • dopravní nehoda, rány a poranění končetin, základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata), akutní stavy spojené s diabetem, alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech), otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího (dobrovolně)

Cena

 • Cena kurzu je 1.500 Kč za osobu. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu.

 • V ceně jsou skripta, metodická příručka, vytištěné výukové prezentace, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Praha), ubytování a strava.
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním apod.) a vyššímu množství lektorů (průměrně 5 na kurz), kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 4 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • závěrečná zkouška skládající se z těchto částí:
 • adekvátní ošetření pacienta s poraněním, úrazem (traumatický stav)
 • adekvátní ošetření pacienta, jehož stav vznikl onemocněním (interní stav)
 • 3 minuty nepřetržité, dobře provedené resuscitace
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

Termíny, místo a přihlášky

Výuka probíhá na kurzu společně s výukou studentů Univerzity Karlovy ve Viničné 7, Praha 2 (PřF UK). Kurzy jsou koncipované jako čtyřdenní (2 víkendy), s následujícím časovým rozložením:

 • 1. a 2. den (sobota + neděle): výuka předběžně 9:00-17:00
 • 3. den (sobota): výuka předběžně 9:00-14:45 (odpoledne následuje dobrovolná část na výuce záchrany tonoucího v bazénu)
 • 4. den (neděle): výuka předběžně 9:00-11:00, následně závěrečné zkoušky

Aktuálně vypsané turnusy (ZS 2018-2019):

 • Bloková výuka A
 • termín: 20.-21. říjen + 10.-11. listopad 2018
 • cena: 1.500 Kč
 • obecné pokyny pro účastníky a bližší informace o místě výuky lze nalézt zde
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • (přihlašování ještě není spuštěno, pokud chcete být informován/a o jeho otevření, ozvěte se nám na prvnipomoc@natur.cuni.cz)
 • uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2018
 • Bloková výuka B
 • termín: 17.-18. listopad + 1.-2. prosinec 2018
 • cena: 1.500 Kč
 • obecné pokyny pro účastníky a bližší informace o místě výuky lze nalézt zde
 • odkaz na přihlášku na tento termín: zde
 • (přihlašování ještě není spuštěno, pokud chcete být informován/a o jeho otevření, ozvěte se nám na prvnipomoc@natur.cuni.cz)
 • uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2018

Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Odborní lektoři kurzu:

Mgr. Radim Kuba, Mgr. Klára Melounová, Mgr. Kateřina Nodžáková, Ing. Roman Říha, Mgr. Zuzana Blascheová  & Mgr. Jan Křivánek


Už se na Vás moc těšíme! :-)


Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů: