cs

Mgr. Iveta Sekerášová

Vítejte na mých osobních stránkách!

Bakalářský titul z oboru Biologie jsem obhájila v roce 2018 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současné době studuji první ročník navazujícího magisterského oboru Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové) a zároveň také první ročník navazujícího magisterského oboru Parazitologie na téže fakultě. Parazitologické téma jsem zpracovávala již v rámci své bakalářské práce a velkým přínosem zkušeností pro mě byla účast na několika týdenním výzkumném projektu v Norsku, kde jsem se mohla připojit k výzkumnému týmu z Českých Budějovic z Akademie věd. Projekt se zabýval výzkumem cerkárií, a v tomto tématu pokračuji i v mé diplomové práci na Katedře parazitologie.

V roce 2018 jsem získala také osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí a absolvovala kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy. Od té doby působím jako stážista v týmu První pomoci na Přf UK. To ovlivnilo i téma mé magisterské diplomové práce na Katedře učitelství a didaktiky biologie, ve které se zabývám praktickými dovednostmi žáků při přístupu k člověku v bezvědomí.

Mezi mé koníčky patří cestování, turistika, hudba, vyrábění bižuterie a čtení.