cs

Mgr. Klára Stehlíková (Melounová)

Vítejte na mých osobních stránkách!

Publikační činnost:
30. - 31. 1. 2015
- účast na konferenci "X. ročník mezinárodní konference EDUCO" (Vysoké Tatry, Slovensko). Téma konference: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů.

  • přednáška: Výuka první pomoci na ZŠ a SŠ (Teaching of first aid for elementary and secondary school)
  • text příspěvku ve sborníku ke stažení:

Jsem absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 2015 získala magisterský titul z oboru Biologie na katedře Parazitologie. Rok předtím jsem si doplnila v rámci celoživotního vzdělávání pedagogickou způsobilost pro výuku biologie na středních školách. Akreditovaný kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" jsem absolvovala v roce 2010 a rekvalifikační program "Člen první pomoci - školitel první pomoci" v roce 2014.

Na výuce první pomoci pod Katedrou učitelství a didaktiky biologie se podílím od roku 2011, kde působím jako šéflektor v několika předmětech, stejně jako na akreditovaném kurzu CŽV "Zdravotník zotavovacích akcí".

V roce 2015 jsem prezentovala svou závěrečnou práci zaměřenou na výuku první pomoci na ZŠ a SŠ na mezinárodní konferenci EDUCO na Slovensku (příspěvek je ke stažení v sekci "Publikace"). Příspěvek byl publikován ve sborníku z dané konference. Každoročně organizuji a účastním se několika školících akcí pro širokou veřejnost, ať už se jedná o žáky, studenty, učitelé či zaměstnance podniků. Pravidelně jezdím na tábory jako zdravotník. Ve zdravotnictví také pracuji jako odborný zdravtnický analytik. Po škole jsem nejprve pracovala ve Fakultní nemocnici v Motole na biochemii a nyní jsem na infekční sérologii a imunologii v soukromé laboratoři Synlab.
Na konci roku 2020 jsem v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotníků získala po 5leté specializaci Atestaci v oboru Mikrobiologie.

2014 - "Příprava a realizace praktického cvičení na téma první pomoc na ZŠ a SŠ"

  • Závěrečná práce CŽV, Přírodovědecká fakulta, UK
  • Autor: Mgr. Klára Melounová, Školitel: Mgr. Michaela Havlová
  • Text práce ke stažení: (v sekci "Materiály/Odborné práce")