cs

Účast na grantových projektech

Hlavní řešitel:

Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka

  • GAUK, č. projektu 269215
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
  • začátek projektu: 2015, délka trvání: 3 roky

Spoluřešitel/spolupráce:

Morfologické vlastnosti květů a jejich atraktivita pro člověka

  • GAUK, č. projektu 388315
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
  • Hlavní řešitel: Mgr. Martin Hůla
  • začátek projektu: 2015, délka trvání: 2 roky

Percepce potenciálních oponentů a spojenců v kontextu fyzických konfrontací

  • GAČR, č. projektu P407/15/05048S
  • Hlavní řešitel: Doc. Mgr. Jan Havlíček Ph.D.
  • začátek projektu: 2016, délka trvání: 3 roky