cs
Pomozte zachránit život II (2019)
(text určený k šíření např. e-mailem)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Předmět: Projekt "Pomozte zachránit život II"

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi Vás požádat o vyplnění dotazníku souvisejícího s rozsáhlým výzkumným projektem, který probíhá na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (Katedra učitelství a didaktiky biologie ve spolupráci s Laboratoří evoluční biologie prof. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc. a skupinou Pokusní králíci). Tento výzkum se zabývá poskytováním laické první pomoci a je zaměřen na znalosti v první pomoci u veřejnosti ČR. Účast ve výzkumu je dobrovolná a vyplnění dotazníku je anonymní - získaná data budou použita pouze pro vědecké účely.

Součástí dotazníku jsou modelové situace, u kterých se lidé rozhodují, jak by je řešili. Na konci dotazníku se samozřejmě dozvíte správná řešení a navíc Vám ukážeme, jak si při řešení vedlo více než 3000 českých pedagogů. A jak jste na tom s první pomoci Vy? Ověřte si to v našem dotazníku! Test naleznete zde: https://bit.ly/Prvni_Pomoc

Bližší informace o našich výzkumných projektech naleznete na našich webových stránkách: https://www.prvnipomocprfuk.eu/aktivni-projekty/


Předem děkujeme za Vaši ochotu a čas.

S přáním hezkého dne,Bc. Adéla Křečková, Mgr. Gabriela Zvěřinová, Mgr. Kateřina Nodžáková, Ing. Roman Říha & Mgr. Radim Kuba


Katedra učitelství a didaktiky biologie
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova | Viničná 7, 128 44 Praha 2 | www.prvnipomocprfuk.eu | www.natur.cuni.cz

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////