Mgr. Kateřina Nodžáková je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde v roce 2010 získala magisterský titul v oboru Učitelství Biologie a Geografie pro střední školy. V letech 2010 - 2011 učila na základní škole a od roku 2011 působí jako učitelka na gymnáziu, kde se kromě výuky aprobovaných předmětů věnuje i vzdělávání studentů v oblasti poskytování první pomoci. Je absolventkou akreditovaného kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí" (PřF UK, Praha 2014) a v roce 2016 si své vzdělání doplnila o rekvalifikační program "Člen první pomoci - školitel první pomoci" (ZDrSEM, Praha). Na výuce první pomoci pod Katedrou učitelství a didaktiky biologie se podílí od roku 2014, kde působí jako lektor v několika předmětech týkajících se první pomoci (určeny především studentům učitelství), podílí se na výuce akreditovaných kurzů CŽV "Zdravotník zotavovacích akcí" a také se účastní školících akcí pro širokou veřejnost (učitelé, zaměstnanci podniků).