Jsem absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem v roce 2015 získala magisterský titul z oboru Biologie na katedře Parazitologie. Rok předtím jsem si doplnila v rámci celoživotního vzdělávání pedagogickou způsobilost pro výuku biologie na středních školách. Akreditovaný kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" jsem absolvovala v roce 2010 a rekvalifikační program "Člen první pomoci - školitel první pomoci" v roce 2014.

Na výuce první pomoci pod Katedrou učitelství a didaktiky biologie se podílím od roku 2011, kde působím jako šéflektor v několika předmětech, stejně jako na akreditovaném kurzu CŽV "Zdravotník zotavovacích akcí".

V roce 2015 jsem prezentovala svou závěrečnou práci zaměřenou na výuku první pomoci na ZŠ a SŠ na mezinárodní konferenci EDUCO na Slovensku (příspěvek je ke stažení v sekci "Publikace"). Příspěvek byl publikován ve sborníku z dané konference. Každoročně organizuji a účastním se několika školících akcí pro širokou veřejnost, ať už se jedná o žáky, studenty, učitelé či zaměstnance podniků. Pravidelně jezdím na tábory jako zdravotník. Ve zdravotnictví také pracuji jako odborný zdravtnický analytik. Po škole jsem nejprve pracovala ve Fakultní nemocnici v Motole na biochemii a nyní jsem na infekční sérologii a imunologii v soukromé laboratoři Synlab.