30. - 31. 1. 2015 - účast na konferenci "X. ročník mezinárodní konference EDUCO" (Vysoké Tatry, Slovensko). Téma konference: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 

  • přednáška: Výuka první pomoci na ZŠ a SŠ (Teaching of first aid for elementary and secondary school) 
  • text příspěvku ve sborníku ke stažení:

2014 - "Příprava a realizace praktického cvičení na téma první pomoc na ZŠ a SŠ" 

    • Závěrečná práce CŽV, Přírodovědecká fakulta, UK
    • Autor: Mgr. Klára Melounová, Školitel: Mgr. Michaela Havlová
    • Text práce ke stažení:  (v sekci "Materiály/Odborné práce")