Zdeňka Hubínková

V současné době studuji na Pedagogické fakultě UK v rámci navazujícího magisterského studia. Mými obory jsou Chemie a Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. Po dokončení tohoto studia bych ráda nastoupila na základní školu jako učitelka.

Pracovat s dětmi je mi asi souzeno, jelikož se v tom cítím opravdu dobře. Geny pro práci ve školství jsem pravděpodobně zdědila po své babičce, která v něm pracovala celý život. V průběhu let jsem nasbírala několik zkušeností s prací s dětmi, v minulosti jsem vedla kroužek Malý vědec v mateřské školce a nyní působím jako instruktor na školách v přírodě a na příměstských táborech, připravuji žáky na přijímačky na čtyřletá i víceletá gymnázia a vypomáhám v centru pro děti a rodiče.

K první pomoci jsem se dostala skrze volitelný předmět, kdy jsem absolvovala základní kurz s týmem První pomoci na Přírodovědné fakultě UK. Samotný kurz, ale i lektoři, kteří nás kurzem provázeli, ve mně zanechali velmi pěkné pocity. Práce v dětském kolektivu, ale i nadšení z první pomoci, bylo hlavními důvody, proč jsem se v létě 2018 rozhodla absolvovat kurz Zdravotník zotavovacích akcí. V říjnu 2018 jsem ještě absolvovala akreditovaný kurz Didaktika první pomoci a od té doby působím jako stážista v týmu PP na PřF UK.

Volný čas ráda trávím na hokeji se svými přáteli, kde se podílím aktivně na fandění a pokud toho mám dost, tak se nejlépe odreaguji někde v přírodě nebo doma v posteli s pěknou knížkou či filmem.