V současné době studuji 2. ročník magisterského oboru Učitelství pro SŠ se specializací biologie a matematika na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Bakalářský titul z oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání jsem získala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zde jsem pod Katedrou učitelství a didaktiky biologie rovněž obhájila svou bakalářskou práci na téma Aktuální trendy v přírodovědném vzdělávání na základních a středních školách se zaměřením na první pomoc. 

První pomoci jsem se začala věnovat již na základní škole, kde jsem navštěvovala zdravotnický kroužek. Během vysokoškolského studia jsem absolvovala několik kurzů týkající se první pomoci včetně její didaktiky. V roce 2019 jsem byla přijata do lektorského týmu První pomoc na PřF UK. Velice mě těší a naplňuje předávat znalosti o první pomoci dál. 

Volný čas ráda trávím v přírodě, s přáteli, turistikou a ornitologií. Za špatného počasí či nedostatku energie odpočívám s knihou nebo pěkným filmem.