V roce 2019 jsem dokončila bakalářské studium na PřF UK (obor Biologie) a nyní jsem studentkou 2. ročníku magisterského oboru Výživa a potraviny na ČZU v Praze. Ve své diplomové práci, kterou píšu na Katedře mikrobiologie, výživy a dietetiky, se zabývám ošetřováním ovoce a zeleniny pomocí nízkoteplotní plazmy.
Základní kurz první pomoci jsem absolvovala v roce 2016 a jelikož mne problematika první pomoci zaujala a moc se mi líbila výuka metodou zážitkové pedagogiky, v létě 2018 jsem se zúčastnila i akreditovaného kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Po absolvování programu Didaktika první pomoci jsem se v říjnu 2018 přidala k lektorskému týmu první pomoci na PřF UK a moc mne těší, že se mohu podílet na předávání znalostí první pomoci dále.

Ve volných chvílích trávím čas nejraději v přírodě. Dále moc ráda čtu, cvičím jógu a když je čas a chuť, ráda něco upeču.