Vystudovala jsem magisterský obor učitelství biologie a geografie na Přírodovědecké fakultě. V současné době učím přírodopis a zeměpis na 2. stupni základní školy v Praze.

V roce 2016 jsem absolvovala kurz První pomoc pro pedagogy, kde mě nadchla jak první pomoc samotná, tak didaktické pojetí její výuky lektorského týmu na PřF. V létě roku 2017 jsem se zúčastnila akreditovaného kurzu Zdravotník zotavovacích akcí a v září téhož roku jsem se připojila k týmu První pomoci na PřF UK. První pomoc se mi zalíbila natolik, že jsem tomuto tématu rozhodla věnovat ve své diplomové práci - více viz "Výzkum".

Mezi mé zájmy patří cestování a vysokohorská turistika - strávila jsem rok v Kanadě cestováním po národních parcích Britské Kolumbie, Alberty a západního pobřeží USA. Proto bych si v budoucnu ráda doplnila informace o poskytování první pomoci v horských podmínkách.