Vedené práce

Hana Loudová: Způsoby výuky první pomoci ve školách

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Karolína Chrenová: Vliv nevlastních členů rodiny na osobnost člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Petra Peňázová: Záchrana tonoucího v kontextu ČR

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Slavomil Jurnečka, DiS.: Výuka laické první pomoci u zdravotnických záchranářů

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Lenka Ročková: Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - kardiopulmonální resuscitace

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Iveta Sekerášová: Dovednosti žáků v první pomoci na 2. stupni základních škol - přístup k člověku v bezvědomí a kontrola dechu

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon
Mgr. Podojilová Anna: Srovnávání sourozenců ze strany pedagogů s ohledem na jejich pořadí narození a jeho možné důsledky
 • závěrečná práce CŽV, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Richter Jan: Pořadí narození a jeho vliv na biologické rozdíly mezi jedinci

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Polienko Arina: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sociálně patologické jevy

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Mgr. Tomášková Anežka: Úroveň znalostí pedagogů v poskytování psychologické první pomoci při výuce témat první pomoci

 • závěrečná práce CŽV, řešeno od 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Hrabčuková Barbora: Srovnávání sourozenců ze strany pedagogů s ohledem na jejich pořadí narození a jeho možné důsledky

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Adéla Křečková: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • konzultant: Mgr. Radka Dvořáková
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Pavlína Šámalová: Inovace výuky somatologie na kurzech zdravotník zotavovacích akcí

 • závěrečná práce CŽV, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Hana Pitáková: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Aneta Rintová: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na vybraná onemocnění člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK
 • Text práce ke stažení: coming soon

Havlová Andrea: Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako modelový příklad prosociálního chování

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2018, obhájeno 2019
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK
 • Text práce ke stažení: 

Bc. Gabriela Zvěřinová: Analýza miskoncepcí v oblasti první pomoci

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017, obhájeno 2018
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba/Mgr. Radka Marta Dvořáková
 • Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přf UK
 • Text práce ke stažení:

Hana Pitáková: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK
 • Text práce ke stažení:

Viktorie Poneszová: Rozdílný přístup rodičů k potomkům a faktory to ovlivňující

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK
 • Text práce ke stažení:

Dominik Horký: Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2015, obhájeno 2016
 • vedoucí práce: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK
 • Text práce ke stažení: 

Konzultované práce

Bc. Pavla Dostálová: Analýza emoční a psychické zátěže pracovníků tísňových linek

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Bc. Kamila Michalíková: Analýza dopadu psychické zátěže na oběti dopravních nehod a zasahující členy IZS

 • magisterská diplomová práce, řešeno od 2017
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: coming soon

Dominika Schejbalová: Zátěžové faktory plynoucí z vytěžování tísňových volání v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: 

Tereza Fliegerová: Vliv výkonu profese v rámci krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky na kvalitu spánku

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2016, obhájeno 2017
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení:

Kamila Michalíková: Emoční prožívání jedince při dopravní nehodě

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2014, obhájeno 2016
 • vedoucí práce: Ing. Roman Říha, konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT
 • Text práce ke stažení: zde

Barbora Kneblová (Jislová): Vliv pořadí narození na osobnostní profil jedince studovaný pomocí Cattellova, Cloningerova a Big Five dotazníku

 • bakalářská diplomová práce, řešeno od 2013, obhájeno 2015
 • vedoucí práce: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., konzultant: Mgr. Radim Kuba
 • Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přf UK
 • Text práce ke stažení: