First Aid Course for Foreign Students (MB180C25E)

O co se jedná?

 • Kurz zaměřený na základní přehled zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (včetně vychovatelů, vedoucích kroužků apod.). Je ideální pro např. pro ty, kteří (zatím) neplánují vykonávat funkci "zdravotník zotavovacích akcí", ale chtějí mít kvalitní základ v poskytování první pomoci.
 • Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky - rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat!
 • Kurz má akreditaci MŠMT (č. MSMT-7943/2021-2-376). Platnost osvědčení je neomezená (certifikát je "doživotní").
"Leták ZNZZ ZS 2021-22" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZNZZ ZS 2021-22" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZNZZ LS 2021-22" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)
"Leták ZNZZ LS 2021-22" lze stáhnout níže (např. pro zaslání Vašim kolegům)

Pro koho je kurz určen?

 • Kurz v rozsahu 24 hodin je ideální pro zájemce, kteří např. nenajdou dostatek času či financí pro delší kurz "Zdravotník zotavovacích akcí", ale zároveň by rádi velmi solidní základ znalostí a dovedností využitelných ve školském prostředí i mimo něj.
 • Kurz je určen pro pedagogické pracovníky podle Zákona č. 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících), tedy přímou pedagogickou činnost realizující zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zařazeném v rejstříku škol (jinak řečeno se jedná o pedagogy mateřských, základních, středních či vysokých škol, ale i další kategorie vyhovující výše uvedeným pravidlům)

Co se naučíte?

 • Jedná se o základní kurz první pomoci. Hlavním cílem je získat znalosti i dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, především v situacích denní (nejen) školní praxe. Součástí kurzu je kromě získání teoretických vědomostí řešení modelových případů, praktický nácvik technik a postupů PP a jejich vyzkoušení v menších i rozsáhlejších simulacích. Dobrovolnou součástí kurzu je teoretický i praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu.
 • V průběhu kurzu se teoreticky, ale především i prakticky, seznámíte např. s následujícími tématy:
 • úvod do zachraňování - systém "Tři kroky" (vlastní bezpečnost zachránce, zjišťování vědomí, zjišťování dechové aktivity)
 • volání na tísňové linky
 • akutní život ohrožující stavy (přístup k člověku v bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, zastavení vnějšího masivního krvácení), cizí těleso v dýchacích cestách ("dušení")

 • vnitřní krvácení, poranění páteře, celotělové křeče, termická poranění (popáleniny, omrzliny, přehřátí a podchlazení)
 • úrazy hlavy, závažné poranění trupu
 • bolesti na hrudi, cévní mozková příhoda

 • automatizovaný externí defibrilátor (AED)

 • dopravní nehoda, rány a poranění končetin, základní infekční i neinfekční choroby (meningokoková infekce, vzteklina, tetanus, klíšťata), akutní stavy spojené s diabetem, alergie, obtížné dýchání (astma, hyperventilace, vyražený dech), otravy (poleptání, vdechnutí, požití, hadí uštknutí)
 • tonutí - včetně praktického nácviku záchrany tonoucího (dobrovolně)

Cena

 • Cena kurzu je 2.900 Kč za osobu.

 • V ceně jsou skripta, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (rukavice, obvazový materiál apod.), materiál na přípravu simulací (např. maskování).
 • V ceně nejsou další náklady spojené s absolvováním kurzu - např. doprava do místa konání (Praha), ubytování a strava.
 • Pokyny k platbě zašleme při potvrzení přihlášky. Tato částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením vzdělávacího programu (v případě pozdějšího přihlášení pak co nejdříve po potvrzení přihlášky, nejpozději před zahájením kurzu).
 • Kurzovné pro absolvování kurzu "Základní norma zdravotnických znalostí" činí 1.500,- Kč. Studenti Univerzity Karlovy, kteří mají řádně zapsaný jeden z předmětů MB180C25, MB180C25T či MB180C25P, jsou od placení kurzovného osvobozeni, neboť Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou poskytující svým studentům v rámci jejich studijního plánu vzdělání bezplatně. Vydání osvědčení o absolvování kurzu je pro studenty zpoplatněno částkou 300,- Kč.
 • Víme, že obzvláště studentům se cena může zdát vysoká, ale vzhledem ke koncepci našich kurzů (výuka zážitkem s množstvím rekvizit, maskováním apod.) a vyššímu množství lektorů (průměrně 5 na kurz), kteří zajišťují vysokou kvalitu výuky, bohužel nemůžeme nabídnout cenu nižší. V porovnání s konkurencí se však stále pohybujeme na spodní hranici a po absolvování kurzu určitě nebudete litovat. ☺

Studijní opora

 • Na kurzu od nás obržíte 1. díl našich výukových skript "První pomoc I" (více informací ZDE).

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu, pokud splní následující podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 4 vyučovací hodiny
 • zúčastní se úvodu kurzu v plném rozsahu (první 3 vyučovací hodiny, celkem 135 min)
 • závěrečná zkouška skládající se z těchto částí:
 • adekvátní ošetření pacienta s poraněním, úrazem (traumatický stav)
 • adekvátní ošetření pacienta, jehož stav vznikl onemocněním (interní stav)
 • 3 minuty nepřetržité, dobře provedené resuscitace
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

Termíny, místo a přihlášky

Výuka probíhá na kurzu společně s výukou studentů Univerzity Karlovy ve Viničné 7, Praha 2 (PřF UK). Kurzy jsou koncipované jako čtyřdenní (2 víkendy), s následujícím časovým rozložením:

 • 1. a 2. den (sobota + neděle): výuka předběžně 9:00-17:30
 • 3. den (sobota): výuka předběžně 9:00-15:00 (odpoledne následuje dobrovolná část na výuce záchrany tonoucího v bazénu)
 • 4. den (neděle): výuka předběžně 9:00-12:00, následně závěrečné zkoušky

Aktuálně vypsané turnusy:

 • cena: 2.900 Kč
 • obecné pokyny pro účastníky a bližší informace o místě výuky lze nalézt zde
 • odkaz na přihlášku: zde
 • aktuálně vypsané termíny (zimní a letní semestr):
  • 9. - 10. říjen + 23. - 24. říjen 2021 ("Bloková výuka A")
  • 20. - 21. listopad + 11. - 12. prosinec 2021 ("Bloková výuka B")
  • 29. - 30. leden + 12. - 13. únor 2022 ("Bloková výuka C")
  • 19. - 20. březen + 2. - 3. duben 2022 ("Bloková výuka A")
  • 18. - 19. červen + 2. - 3. červenec 2022 ("Bloková výuka B")

Další informace

 • Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihlašování

 • Do týdne by Vám mělo přijít potvrzení závazné přihlášky nebo info o zaplnění kapacity kurzu. V případě, že se tak nestane, urgujte prosím svoji přihlášku. Kapacita kurzu je omezená, rozhoduje pořadí přihlášky. Odesláním závazné přihlášky se závazně přihlašujete na kurz a souhlasíte se storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlašovacím formuláři.

Odborní lektoři kurzu:

Mgr. Radim Kuba, Mgr. Klára Melounová, Mgr. Kateřina Nodžáková, RNDr. Jan Křivánek, Mgr. Gabriela Zvěřinová, Bc. Lenka Ročková, Bc. Iveta Sekerášová, Bc. Zdeňka Hubínková, Bc. Kamila Matajová, Bc. Hana Loudová & Anna Legátová


Už se na Vás moc těšíme! :-)Ukázky fotodokumentace z předchozích kurzů: