Vystudovala jsem na PřF UK bakalářský obor Obecná biologie. Nyní pokračuji na navazujícím magisterském oboru Botanika (geobotanika), kde se zabývám některými rostlinnými sekundárními metabolity, u kterých mě zajímá jak jejich role v ekologii rostlin, tak jejich využití v tradiční i moderní medicíně. K tomu studuji housle na konzervatoři v Teplicích.

Mimo studia se podílím na zpracovávání herbářových sbírek naší fakulty, spolupracuji na projektu zabývajícím se klonálními rostlinami a hlídám děti.

Základní kurz první pomoci jsem absolvovala na jaře roku 2014 v rámci školní výuky, hned v létě jsem se přihlásila na Zdravotníka záchranných akcí. První pomoc a její výuka zážitkovou metodou mne nadchla a jsem moc ráda, že jsem se v lednu 2017 stala součástí lektorskému týmu.