V květnu 2016 jsem maturitní zkouškou úspěšně zakončila šestileté studium na Gymnáziu Na Pražačce. V současné době jsem studentkou bakalářského oboru Psychologie a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy; v navazujícím magisterském studiu bych se ráda profilovala na poli psychologie.Základní kurz první pomoci jsem si zapsala v prvním semestru jako volitelný předmět. Přála jsem si naučit se bez jakýchkoli pochyb zajistit - do doby příjezdu záchranky - člověka akutně ohroženého na životě.

Moc mne oslovila zážitková metoda výuky, kdy si člověk může vyzkoušet reagovat v autenticky simulovaných situacích, aby případně jednou "naostro" dokázal zachovat chladnou hlavu a s "již známou" situací si podle zažitého schématu poradit.

Je mi velkou ctí být od ledna 2017 členkou lektorského týmu. Účastníkům kurzů bych ráda nejen předala praktické poznatky týkající se poskytování první pomoci, ale také jim byla nápomocná v procesu postupného budování si důvěry ve vlastní schopnosti (například během poskytování zpětných vazeb v rámci simulací).V červenci se chystám absolvovat týdenní kurz Zdravotník zotavovacích akcí.