Studuji na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy navazující magisterský obor Genetika, molekulární biologie a virologie se zaměřením Molekulární biologie a genetika prokaryot. Svou diplomovou práci vypracovávám v Ústavu organické chemie a biochemie, AV ČR v. v. i. ve skupině RNDr. Pavlíny Řezáčové, Ph.D. zabývající se strukturní biologií. Od září roku 2016 rovněž vedu na Stanici přírodovědců DDM Praha odpolední kroužky Hrátky rodičů s dětmi pro děti předškolního věku. K první pomoci a k její výuce zážitkovou pedagogikou mě přivedly kurzy absolvované na Přírodovědecké fakultě (První pomoc ve škole, První pomoc pro pedagogy a Zdravotník zotavovacích akcí). V září roku 2017 jsem se pak stala členem lektorského týmu, který mimo jiné výše uvedené kurzy pořádá, a nyní se s nadšením snažím první pomoc předávat dál.

Ve volném čase se ráda věnuji širokému spektru koníčků - od tvůrčích aktivit jako jsou malování, pletení, šití či vaření po činnosti spíše sportovní, například tanec a turistika. Velmi ráda také cestuji a poznávám nové kouty světa se všemi jejich chutěmi, vůněmi a barvami.


Dosažené vzdělání:

2009 - 2013

 • Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9, studium s rozšířenou výukou španělského jazyka (obor "živé jazyky")
 • Zakončeno maturitní zkouškou, absolvovala s vyznamenáním
 • V průběhu studia získán mezinárodní certifikát ze španělštiny DELE B2

2013 - 2016

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, bakalářský obor Molekulární biologie a biochemie organismů
 • Bakalářská práce: Strukturní biologie enzymů metabolizujících merkaptopurin
 • Vedoucí závěrečné práce: RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.; konzultant: Ing. Aleš Hnízda, Ph.D.
 • Zakončeno státní závěrečnou zkouškou

2016 - dosud

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, navazující magisterský obor Genetika, molekulární biologie a virologie, zaměření Molekulární biologie a genetika prokaryot
 • Diplomová práce: Příprava a krystalizace metabolických represorů z bakterie Bacillus subtilis
 • Vedoucí závěrečné práce: RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D.

Doplňkové vzdělání:

 • 2017 - Zdravotník zotavovacích akcí - rekvalifikační program, PřF UK, Praha
 • 2013 - International wildlife research week, Schwiezer Jugend Forscht, Valchava, Švýcarsko (zakončeno závěrečnou prací: Biodiversity of endoparasites in Alpine chamois (Rupicapra rupicapra L. 1758) - spoluautoři Michaela Bujdová, Florian Rudolph; vedoucí práce: Beat Schlüchter)
 • 2010 - 2012 - "Buněčná biologie - buněčný cyklus a cytoskelet rostlin" - stáž v rámci projektu Otevřená věda II, Laboratoř buněčného cyklu a cytoskeletu rostlin, ÚEB AV ČR, v. v. i. v Olomouci (zakončeno závěrečnou prací a prací SOČ: Targeting protein for Xklp2 (AtTPX2 protein) a jeho lokalizace u modelové rostliny Arabidopsis thaliana; vedoucí práce: RNDr. Věra Cenklová, Ph.D.)

Konference:

 • 11. 11. 2017 účast na konferenci "Výuka první pomoci zážitkem" (ZDrSEM - první pomoc zážitkem, z.s., Praha)
 • Pasivní účast
 • 26. - 28. 6. 2017 účast na konferenci "Proteins in action" (PřF JČU/CSCA/RCCSC, České Budějovice)
 • Poster "Structural and biochemical characterization of transcriptional regulator LutR from Bacillus subtilis"

Ocenění:

 • 2013 - 95. místo a bronzová medaile, International Biology Olympiad, 14. - 21. 7. 2013, Bern, Švýcarsko
 • 2013 - 7. místo, ústřední kolo BiO A, 22. - 26. 4. 2013, ČZU, Praha
 • 2012 - 2. místo s širší nominací na zahraniční soutěže, celostátní přehlídka SOČ (obor biologie), 15. - 17. 6. 2012, Kutná Hora
 • Práce: Targeting protein for Xklp2 (AtTPX2 protein) a jeho lokalizace u modelové rostliny Arabidopsis thaliana
 • Vedoucí práce: RNDr. Věra Cenklová, Ph.D.