V současné době studuji na Katedře experimentální biologie rostlin. V rámci doktorského studia se v Laboratoři anatomie rostlin zabývám vývojem apoplastických bariér v kořeni. Apoplastické bariéry, exodermis a endodermis, mne provází celým mým studiem na PřF UK. Nyní se zaměřuji na molekulární mechanismy vývoje exodermální vrstvy a rozdíly v její diferenciaci oproti endodermis. Tématu se věnuji jak z anatomické stránky věci, kdy pozoruji přímo vývoj exodermis na řezech kořenem, tak i z molekulární stránky, kdy se zaměřuji na geny, jež se na jejím vývoji podílí. V současné době také vyučuji praktická cvičení k předmětu Anatomie rostlin.

Na výuce první pomoci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Katedře učitelství a didaktiky biologie se podílím od roku 2015, kdy jsem zde absolvovala kurz ZZA. Metodou zážitkové pedagogiky, která mě velmi baví a naplňuje, učíme první pomoc především studenty naší fakulty, ale i širokou veřejnost a žáky základních či středních škol. V roce 2017 jsem absolvovala rekvalifikační program Člen první pomoci (ZDrSEM).Jako vedoucí se účastním letních táborů pořádaných organizací Chaloupky o.p.s. Jsem velmi vděčná za možnost si takto vyzkoušet práci s dětmi, při níž se také stává, že člověk upotřebí své zdravotnické znalosti. Mezi mé koníčky patří pole dance, jízda na koni, lyžování, hudba,zpěv, ale i hraní počítačových her a Dračí doupě.